Ber-Akhlak-lah

Karya:Putri Evita Muhajir *)

Orang pintar
Akan kalah dengan
Orang yang ber ahlak
Percuma kamu pintar
Jika akhlaknya tidak ada

Pintar boleh tapi akhlak lebih penting
Orang yang ber akhlak
Sunguh sangat luar biasa

Pintar memang harus
Agar kita bisa mengerti dan
Mengetahui ilmu kehidupan
Yang akan kita jalani

Orang akan menilai orang satu
Akhlaknya dua kecerdasanya
Akhlak lebih utama dari pada ilmu
Ber akhlaklah dan belajarlah
Agar kamu bisa mempunyai dua ilmu itu

Lumajang, 23 November 2023

*) Siswi kelas 9 MTs. Miftahul Ulum 2 Bakid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *