Featured

Pendidikan : Masa Depan Dunia dan Umat Manusia

Oleh : Abdul Halim *) Ketika Allah swt mengumumkan hendak menciptakan khalifah di bumi kepada malaikat, mereka protes: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan Read more