Ngaji Virtual Bersama Kepala Madrasah | 6 Ramadhan 1442 H

علم قلة نهوض العباد إلى معاملته فأوجب عليهم وجود طاعته فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب

Allah memaklumi rendahnya semangat hamba-Nya untuk berinteraksi dengan-Nya, maka dari itu Dia mewajibkan adanya ketaatan untuk mereka sehingga Dia menggiring mereka kepada-Nya dengan belenggu kewajiban.

Allah Maha mengetahui tentang kemalasan hamba-Nya dalam berhubungan dengan-Nya yaitu menegakkan sifat kehambaan berupa ktaatan dari mereka, sehingga Dia mewajibkan kepada mereka sebagai wujud ketaatan dan pemaksaan dengan tujuan menakut-nakuti mereka jika tidak melakukannya, kemudian Allah menggiring mereka dengan rantai-ratai kewajiban dan peringatan serta menaikkan mereka dengan rantai tersebut kepada kenikmatan-kenikmatan untuk mereka dan mengangkat mereka ke maqom yang tinggi.

Allah mewajibkanmu berkhidmat (mengabdi) kepada-Nya, dan Dia tidak mewajibkan sesuatu kecuali masuk surga-Nya,maksudnya adalah Allah yang maha haq mewajibkan kepadamu dalam segi dzahir untuk berkhidmah kepada-Nya, sedangkan dari segi bathin dan hakekat Dia tidak mewajibkan kepadamu kecuali untuk masuk ke surga-Nya. Karena sesungguhnya Allah ta’ala menjadikan amalan-amalan sebagai penyebab untuk masuk syurga. Maksud dari kalam hikmah ini dan yang sebelumnya adalah pemberitahuan bahwa sesungguhnya Allah ta’ala tidak membutuhkan makhluknya, ketatan mereka tidaklah bermanfaat kepada-Nya , kemaksiatan mereka juga tidak membahayakan-Nya , bahkan manfaat beban taklif semuanya kembali kepada mereka semuanya. Allah Maha kaya lagi maha terpuji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *