Ngaji Virtual Bersama Kepala Madrasah | 23 Ramadhan 1442 H.

والمشتغل به هو الذي أحببته وسارعت إلبه، والمشتغل عنه هو المؤثَر عليه

Yang harus dikerjakan adalah amal ibadah yang engkau cepat-cepat melakukannya. Yang harus diabaikan ialah hawa nafsu dan urusan dunia yang fana ini.

yang pertama, yaitu المشتغل به yaitu yang harus dikerjakan oleh seorang murid yang bersuluk kepada Allah ialah amal kebaikan, amal taat dan segala perbuatan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Apabila ia melakukan itu, maka ia akan sampai kepada yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah memberi rezeki hamba Nya menurut kadar semangatnya. Nabi bersabda kepada Aisyah , “Pahalamu menurut kadar kepayahanmu.”

  • yang kedua, yaitu المشتغل عنه yaitu yang harus diabaikan dan ditinggalkan adalah hawa nafsu dan segala keinginan yang bathil, karena semua itu fana dan lenyap. Seorang murid harus mengutamakan yang kekal dan abadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *