Featured

Be Positive Thinking

Oleh : M. Bakiruddin, SH. *) Identitas yang paling melekat dalam diri iblis ialah kesukaannya untuk membangkang, sedangkan esensi terdasar dalam diri malaikat ialah ber-taat,  ciri khas binatang buas adalah mencabik-cabik lawan. Manusia memiliki opsi untuk menempati status diantara ketiga Read more